0
உங்கள் மதிப்பீடு
மதிப்பீடு
தூய காதல் சராசரி 0 / 5 வெளியே 0
ரேங்க்
N / A, இது 434 பார்வைகளைக் கொண்டுள்ளது
மாற்று
순종적 순애 ; கீழ்ப்படிதல் அன்பு; தூய்மையான காதல்
ஆசிரியர் (கள்)
கலைஞர் (ங்கள்)
வகை (ங்கள்)
வகை
புதுப்பிக்கிறது